Βάση Στήριξης Σκάφους Γαλβανιζέ – Πλαινό 75 cm
70 Χ 70 – Βίδα Βαρέου Τύπου