Γραφείο

Γιλντίζ 9, Λεμεσός, Κύπρος
 

Εργοστάσιο

Kικέρωνος 1, Άγιο Συλά Βιομηχανική Περιοχή, Ύψωνας


Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τα στοιχεία στην φόρμα επικοινωνίας που ακολoυθεί:

Telephones

Τηλ. 25 35 36 24
Κιν. 99 31 24 74 / 99 65 60 99
Φαξ. 25 35 62 76
Email: vgscalos@cytanet.com.cy