Η VG Trailers πέραν των trailer για σκάφη κατασκευάζει και διαθέτει μεγάλη ποικιλία Μπακαζιέρων για διαφορετικά φορτία.

VG300

Mπαγκαζιέρα 1.20 X 1.06 Χ 0.45
Με Καπαάκι ή Κάνγκελα
Φορτί: 550 kg

VG302

Mπαγκαζιέρα 1.50 X 1.06 Χ 0.45
Με Καπάκι ή Κάνγκελα
Φορτίο: 550 kg

VG303

Μπαγκαζιέρα 1.80 X 1.06 X 45
Με Kαπάκι ή Kάγκελα
Φορτίο: 550 KG

VG304

Μπαγκαζιέρα 1.20 X 2.20 Χ 0.45
Με Καπάκι ή Κάνγκελα
Φορτίο: 750 kg

VG353BRA

Μπαγκαζιέρα 1.50 X 3.00 Χ 0.45
Φορτίο: 1000 kg
Με Φρένα

VG353BRB

Μπαγκαζιέρα 1.50 X 3.00 Χ 0.45
Φορτίο: 1350 kg
Με Φρένα

VG355BR-2

Μπαγκαζιέρα 1.80 X 3.60 Χ0.45
Φορτίο: 2700 kg
Με Φρένα

VG355BR-2

Μπαγκαζιέρα 1.80 X 3.60 X 0.45
Φορτίο: 3500 kg
Με Φρένα

VG354BRB

Μπαγκαζιέρα 1.80 X 3.60 Χ 0.45
Φορτίο: 2000 kg
Με Φρένα