Καπάκια Μεταλλικά με Γρασέρα – WAP
Μικρό
Μεσαίο
Μεγάλο